Gündem

Şirket haberleri

ADESE – Vefa hakkı kredilerine konu tüm taşınmazların tapularının ilgili bankalar tarafından şirkete devrinin tamamlandığı açıklandı.
AKSEN – Cevdet Yalçın’ın CFO olarak atandığı açıklandı.
ASELS – Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi 5 İl Projesi ile ilgili olarak 62,8 milyon dolar ve 896,8 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzalandığı açıklandı.
ARDYZ – Halka arzdan elde edilen fonun 11,1 milyon TL’sinin Ar – Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar – Ge  merkezinin kurulmasında, 7,4 milyon TL’sinin ofis büyütme ve yeni ofis açmada, 7,4 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 11,1 milyon TL’sinin şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.
BAGFS – 2015 yılının 3. çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen Can/An kimyevi gübre üretim tesisine ilişkin yüklenici ThyssenKrupp Industrial Solutions AG ile şirket arasındaki üretim tesisinin garanti testlerinin mukavele şartlarınca yerine getirilememesinden kaynaklı Uluslararası Tahkim Mahkemesi nezdindeki tahkim yargılamasının yüklenici lehine sonuçlandığı ve şirketin yükleniciye 24,5 milyon euro ödeme yapmasına karar verilmesi sonrasında (bilançoda karşılık ayrıldı) ve uluslararası tahkim kararının Türkiye’de doğrudan icrası mümkün olmadığından yüklenici tarafından Türkiye mahkemelerinde kararın tenfizi için başvuru yapılması gerekli olduğunun açıklanması ile birlikte, yüklenici tarafından açılan tenfiz davasında ilk derece mahkemesi olarak Ticaret Mahkemesinin yüklenicinin davasının kabulüne ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararının tenfizine karar vermiş verdiği, şirketin istinaf yoluna başvuracağı açıklandı.
BIOEN – Şirketin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik’in işletmecisi olduğu Malatya – 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için yapılan başvurunun Bakanlık tarafından kısmi kabul işleminin gerçekleştirildiği açıklandı .
BRKSN – Şirketin Sırbistan’da faaliyet gösteren şirketi Berkosan Balkans Doo’nun sermayesinin 210.000 eurodan 400.000 euroya çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
DARDL – %100 şirkete ait Yunanistan’da yerleşik Dardanel Greece S.A.’nın sermayesinin 500.000 euro’dan  6,1 milyon euroya çıkarılmasına ve şirketin artırıma iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.
DERHL – Piyasalarda yaşanan koşullar nedeniyle meydana gelen döviz kuru yüksek volatilitesinden dolayı şirket iştiraki Toprak Enerji’nin Urfa, Kayseri ve Adıyaman’da kurulu GES tesisi alım anlaşmalarının, Devredenlerle yapılan karşılıklı mutabakat sonucu son devir tarihlerinin uzatılmasına karar verildiği açıklandı.
ESCOM – Pax Animi Games Yazılım’a 8,7 milyon TL değerleme üzerinden %4 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
EKGYO – Maslak 1453 projesine ait Dini Tesis ve Bu Tesise Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri’nin Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
FONET – Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli SBYS Hizmet Alımı sözleşmesinin 6,6 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
GESAN –
Şirketin müteahhit bir firma ile Osmaniye ve Hatay’da yerleşik olan 2 GES Projesi için malzeme tedariki sözleşmesinin 123.000 dolar bedelle imzalandığı açıklandı.
Şirketin Ağustos’ta Vangölü Elektrik ile 1.Grup Köşk Hücre Ve Redresör İşi için yapmış olduğu 41,6 milyon TL’lik sözleşmenin ek sipariş ile 52,0 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.
GLRYH –
A1 GSYO’nun kayıtlı sermaye tavanının 120 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesine, A1 GSYO’nun 120 milyon TL’den 141 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
A1 GSYO’nun sermayesine %50 oranında iştirak ettiği Erham Enerji tarafından Niğde Bor’da bulunan ve toplamda 7,0 MW kurulu güce sahip 7 adet GES’in satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.
GEREL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
HALKB – Singapur Temsilcilik Ofisi’nin kapatıldığı açıklandı.
IHLAS – Şirketin Söke Değirmencilik’in paylarının satın ve devir alınması amacıyla potansiyel alıcı olarak devam ettiği sürecin mevcut piyasa koşulları sebebi sonlandırılmasına ve karşı tarafa bildirilmesine karar verildiği açıklandı.
JANTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
KZBGY – Şirketin Almanya’da kurulu Oswe ile stratejik bir iş birliğine gitmesine, Oswe’nin 2 milyon euro olan sermayesinin %20’sine karşılık gelen 400.000 adet Oswe payının pay başına 1.365 TL olmak üzere toplam 644,1 milyon TL bedelle SRVGY’den satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
KRSTL – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
LOGO – Şirket paylarının geri alınmasına ve 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
MAGEN – MTG Enerji ile İtalya’da 11 MWp GES proje geliştirme ve kurulumu amacıyla 11 milyon euro bedelli sözleşme imzalandığı, 750.000 euro peşin avans tahsilatı gerçekleştirildiği açıklandı.
MMCAS – Best Frutta Tarım’ın 100.000 adet payının bay başına 25 TL bedelle devralınması işleminin yeterli kaynak oluşturulamamasından iptal edildiği açıklandı.
NATEN – Şirket paylarının geri alınmasına ve 2.300.000 adet paya karşılık 105 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
SAHOL – Ağustos ayında açıklanan CRFSA’nın sermaye artırımı çalışmaları kapsamında, CRFSA’nın ana ortakları olarak SAHOL ve Carrefour Nederland BV’ye ait CRFSA sermayesinin toplam %6’sına kadar olan kısmına karşılık gelen payların 2021 yılsonuna dek ikincil piyasada satılması ve pay satışından elde edilecek gelirin öncelikli olarak CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması konusundaki anlaşmadan vazgeçildiği açıklandı.
SARKY – Şirketin bağlı olduğu MESS İşveren Sendikası ile şirket işçileri için yetkili Birleşik Metal – İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, Türk Metal Sendikası tarafından üzere Grev Kararı alındığı açıklandı.
SILVR – Silverline ve Esty markalarının kullandırılması sonucu grup şirketi Silverline Ev Gereçleri’nden Ekim – Aralık dönemi için 1,4 milyon TL tahsil edileceği açıklandı.
TTKOM – İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörlüğü organizasyonunun TT Ventures altında konumlandırıldığı açıklandı.
ULUUN – Söke Un’un hakim ortağı olan ve Mediterra Capital kontrolündeki Moms Kitchen ile şirket arasında münhasırlık içeren niyet mektubu imzalanması sonrasında, Mediterra Capital’e niyet mektubu süresinin 14 Ocak tarihine kadar uzatılması yönünde yapılan başvurunun kabul edildiği ve olası satın alım işlemi için görüşmelerin sürdürülmesine karar verildiği açıklandı.
VAKBN – 84 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ALMAD – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 1,43 TL fiyattan 2.351.426 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,09’a yükseldi.

AVTUR – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,20 – 2,32 TL fiyat aralığından 113.814 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

BAKAB – Cem Bakioğlu tarafından 18,40 – 18,42 TL fiyat aralığından 4.098 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,10’a yükseldi.

BIMAS – Merkez Bereket Gıda tarafından 61,95 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,15’e yükseldi.

COSMO –Hakan Ertaç tarafından 800.200 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

Global Art Sanat tarafından 800.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,32’ye yükseldi.

CEMAS & IEYHO – IEYHO tarafından 1,16 TL fiyattan 525.000 adet CEMAS payı alınırken,

IEYHO’nun CEMAS’taki payı %5,08’e yükseldi.

DOBUR & DOHOL – DOHOL tarafından 72,50 – 73,50 TL fiyat aralığından 15.000 adet DOBUR payı satılırken, DOHOL’ün DOBUR’daki payı %39,87’ye geriledi.

EDATA – Burak Sözübir tarafından 18,19 TL fiyattan 2.022 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,62’ye yükseldi.

ENKAI – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 15,42 – 15,99 TL fiyat aralığından 2.566 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,45’e yükseldi.

ESEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 33,30 – 33,62 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,63’e yükseldi.

ESEN & NATEN – NATEN tarafından 33,54 – 33,70 TL fiyat aralığından 119.689 adet ESENpayı alınırken, NATEN’in ESEN’deki payı %65,73’e yükseldi.

FORMT – Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından 1,00 TL fiyattan 2.800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,12’ye yükseldi.

KUYAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 359.356 adet pay 4,84 – 5,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZBGY – Avni Çelik tarafından 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,06’ye geriledi.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 9,17 – 9,23 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,48’e yükseldi.

NATEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 40,08 – 43,12 TL fiyat aralığından 123.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,71’e yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.070.000 adet pay 6,80 – 7,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Nevhan Gündüz tarafından 6,18 – 6,22 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,69’a yükseldi.

PAGYO – Zekariya Fındıkoğlu tarafından 9,26 TL fiyattan 942 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,16’ya yükseldi.

PSDTC – Roteks Tekstil tarafından 29,02 TL fiyattan 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,01’e geriledi.

PAPIL – Investco Holding tarafından 2.963.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
Pan Teknoloji tarafından 2.963.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,62’ye yükseldi.

RYGYO – Egemen Döven tarafından 3,58 – 3,69 TL fiyat aralığından 886.551 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,88’e yükseldi.

SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 990.000 adet pay 13,13 – 13,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

SRVGY – Avni Çelik tarafından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,26’ya geriledi.

SNGYO – Avni Çelik tarafından 17.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,26’ta geriledi.

UNLU – Simge Ündüz tarafından 5,15 – 6,03 TL fiyat aralığından 81.250 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

BAGFS – Sermaye artırımının tescil edildiği ve geçici kaydi payların kaydi paya dönüşümünün yarın gerçekleşeceği açıklandı.

CRFSA – Planlanan sermaye artırımı işleminden vazgeçilmesine karar verildiği açıklandı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu