Gündem

Piyasadan haberler

ASELS… ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52.000.000,- ABD Doları ve 115.000.000,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan alınan 22 Haziran 2021 tarihli izne istinaden yapılmıştır.

ATAGY… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda; -01/01/2020-31/12/2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında (1.056.348) TL, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlarda ise (7.028.494,16) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. -Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan (1.056.348) TL dönem zararı ile yasal kayıtlara göre hesaplanan (7.028.494,16) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına, -Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ASUZU… Tiflis Belediyesi’ne ait Tbilisi Transport Company’nin açtığı ihaleyi kazanmış olan Gürcistan distribütörü GT Group LLC ile 15,9 Milyon Euro tutarında toplu ulaşım aracı teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme bugün itibarıyla imzalanmıştır. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2021 yılı içerisinde distribütör GT Group LLC’ye sevk edilmesi planlanmaktadır.

BANVT… Marfrig Global Foods S.A. Şirketin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.’nın %31.66’sını temsil eden paylarını satın alarak ortak olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, Marfrig Global Foods S.A. %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle Şirketin dolaylı pay sahibi olmuştur. Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri uyarınca bir şirketler topluluğu üyesi olması ve Şirket ortaklık yapısında gerçekleşen söz konusu değişiklik neticesinde Türk Ticaret Kanunu’nun madde 198/1’de yer alan ortaklık yapısındaki değişiklik eşiklerinin aşılmasına istinaden söz konusu ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin bildirimin Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine karar vermiştir.

GSDHO… 20 Mayıs 2021 tarihli duyuruda ifade edildiği gibi Itochu Corporation ile akdedilecek olan gemi yapım sözleşmelerini yapmak üzere, bağlı ortaklıklar GSD Shipping B.V. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklıkları olarak Marshall Adaları’nda yerleşik, her biri 5.000 ABD doları sermayeli Nejat Maritime Limited ve Nehir Maritime Limited şirketlerinin kuruluş işlemleri 23 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

GSDDE… Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin, Nehir Maritime Limited unvanlı ve 5.000 USD sermaye ile Marshall Adalarında kurulacak şirkete 1 USD nominal değerde 5.000 adet nama yazılı hisse karşılığı 5.000 USD ile iştirak etmesine karar verilmiştir.

 MARKA… Şirket Marka Yatırım Holding A.Ş.’nin Ankara ‘da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı ıhlamur konağı huzurevi ve yaşlı bakımevi işletmeciliği turizm ve ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.

MGROS… 16.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verildiği, söz konusu şirketin Migros Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olacağı ve nakden ödenecek olan kuruluş sermayesinin ise 1.500.000 TL olacağı duyurulmuştu. Söz konusu şirket, ‘’Mimeda Medya Platform A.Ş.” unvanı ile kurulmuş olup 22.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

POLHO… Polisan Holding’in %100 bağlı ortaklığı olan Polisan Kimya Sanayii A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan, Gebze/Tavşanlı 117/1 parselde yer alan 30.150,32 metrekarelik taşınmazı 22 Haziran 2021 tarihli Polisan Kimya Sanayii A.Ş.’de alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden 81.853.777,15 TL bedel karşılığında satmıştır. 23 Haziran 2021 tarihinde satış işlemi tamamlanmış olup, ilgili tutar hesaplara transfer edilmiştir.

THYAO… Ortaklık Yönetim Kurulu’nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas ve Denver şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu