Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, Şirket ile İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında, KONYA ili MERAM ilçesi KOZAĞAÇ mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2. etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile 17.12.2021 itibariyle Zermeram Adi Ortaklığı kurulmuştur.

AEFES, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (“S&P”) Anadolu Efes’in uzun vadeli kredi notunu BBB- olarak teyit etmiş, görünümünü ise “Negatif” olarak revize etmiştir. Türkiye’nin B+ olan uzun vadeli yabancı para cinsinden ülke notunun “Durağan” görünümünün “Negatif”e çevrilmesini takiben Anadolu Efes’in derecelendirme notu tekrar değerlendirilmiştir. S&P, Anadolu Efes’in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini ise yeterli olarak değerlendirmiştir. S&P’nin raporunda, geniş coğrafi çeşitliliğin bir sonucu olarak, Şirketin yurtdışındaki nakit yaratma kabiliyetinden bahsedilmiştir. Anadolu Efes’in Türkiye dışında elde ettiği gelirler sayesinde dövize de erişim sağladığının altı çizilmiştir. Anadolu Efes kredi piyasalarında güçlü bir konuma sahip olmakla beraber, Şirket’in ihtiyatlı riskten korunma politikaları ile birlikte dövize erişim sağlıyor olması, borç yönetimi açısından herhangi bir kur uyumsuzluğu yaşamaması için hafifletici unsurlar olarak değerlendirilmiştir.

ALARK, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Marksistskaya Sok., N16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim %50 hissesine sahip olduğu Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 06.12.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 16.289.536 ABD Doları değer biçilmiştir. Söz konusu şirketteki %50 payının tamamının 8.000.000 ABD Doları bedelle Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye satılmasına, satış bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak tahsil edilmesine, satış sonucu oluşan iştirak hissesi satış kârının % 75′ inin pasifte özel fon hesabına aktarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ALGYO, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 17.12.2021 tarihli toplantısında;Marksistskaya Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 06.12.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 16.289.536 ABD Doları değer biçilmiştir. Söz konusu şirketin %50 hissesine sahip olan Alarko Holding A.Ş.’den 8.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

ARESE, Şirket Bağlı Ortaklarından Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Firması arasında PLC TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK İMAL EDİLMİŞ UZAKTAN AÇMA KESMEYE UYGUN SAYAÇ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır. PLC Teknolojisi Kullanılarak İmal Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Temini Ve Montajı İşi Sözleşmesi uyarınca 12 ay boyunca sürecek işin toplam değeri 254.000.000,00.-TL’ dir.

ASELS, Çeşitli haber siteleri ile sosyal medyada %100 pay sahibi olduğu ASELSAN QSTP-B ve ASELSAN Katar markası hakkında hiçbir surette gerçeği yansıtmayan haber veya söylentiler paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin şirketin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli haber ve internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirket hakkında yayım ve dağıtımı yapılan asılsız haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica etmetktedir.

ATSYH, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16.12.2021 tarih ve 2021/63 sayılı bülteni ile açıkladığı üzere, Şirketin Atlantis Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7 nci maddesinde yapılması planlanan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısına SPK tarafından uygun görüş verilmesi talebin olumsuz karşılanmasına ve Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar vermiştir. Şirket esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam edecektir.

BRKO, Sirket, Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş bünyesinde bulunan halı makine grubunu hasılat paylaşımı sözleşmesi yaparak kiralamıştır. Dekoratif halı ürün gamını geliştirmeyi hedeflemekte olan şirket, hasılat paylaşımı sözleşmesi ile aylık 100 bin metrekare jel halı üretimi hedeflemektedir.

ESCOM, Bankalardan hesap hareketlerinin ve bakiyelerinin alınarak uygulamada gösterilmesi ve buna bağlı olarak toplu ödeme işlemlerin yapılması, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ile bayi tahsilatlarının takibi gibi firmaların finansal B2B ihtiyaçlarına çözümler sunan Polynom Teknoloji Anonim Şirketi’ne 2,400,000 TL şirket değeri üzerinden %10 oranında dolaylı iştirak etmiş 03.11.2021 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştu. Polynom Teknoloji Anonim Şirketi 13 ay içinde değerlemesini %316 artırarak bu defa 10 Milyon TL değerlemeyle yeni yatırım anlaşması yapmıştır. Seçilmiş olduğu Visa Innovation Program’da ‘’Unicorn olmak için En Büyük Potansiyele Sahip Start Up Ödülü” ne layık görülen Polynom Teknoloji, aldığı yeni yatırımla müşteri sayısını artırmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyor.

EPLAS, Şirketin 16.12.2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Yurtiçi ve Yurtdışında sahip olduğu arazi ve fabrika mülklerine ilişkin olarak yeniden değerleme çalışmalarının başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, bu kapsamdaki sözleşmeler Şirket ile Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. arasında hazırlanarak tamamlanmıştır. Söz konusu değerlemeler, 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Rapor ve Dipnotlarında yer alacaktır. GENIL, Kamuya daha önce duyurulduğu üzere

GEN, Avrupa ülkelerinde ilaç ruhsatlandırılması amacıyla 29 Mart 2021 tarihinde Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü’ne (Federal Institute for Drugs and Medical Devices: BfArM) ve bu enstitü tarafından koordine edilecek şekilde eş zamanlı olarak Danimarka, İsveç, Norveç ve Avusturya’da ilk ürün ruhsat başvurusunu gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği ülkelerindeki ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak Almanya yetkili kurumu tarafından 27 Eylül 2021- 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Avrupa Birliği İyi Üretim Uygulamaları (EU GMP) bakımından Ankara’da faaliyet gösteren GEN Üretim Tesisi yerinde denetlenmiştir. Gerçekleştirilen EU GMP denetimi sonrası Almanya yetkili kurumu tarafından paylaşılan resmi yazıda belirtildiği üzere Gen Üretim Tesisi EU GMP sertifikası almaya uygun bulunmuştur. Almanya yetkili kurumu tarafından verilen EU GMP sertifikası dünya çapında kabul gören ve çoğu pazarın düzenleyici otoritesi tarafından karşılıklı tanıma prosedürü ile ruhsatlandırma süreçlerindeki GMP denetimlerinin yerine geçebilen bir sertifika özelliği taşımaktadır. GEN Üretim Tesisi’nde üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerinin başarı ile tamamlanmasını takiben satış ve dağıtımları gerçekleştirilebilecektir.

GLRYH, Şirketin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (A1 PYŞ) 17.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;A1 PYŞ’nin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 TL üzerinden 5.000.000 TL’den 6.000.000 TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına,A1 PYŞ’nin esas sözleşmesinin KAP’ta yer alan sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verilmiş ve A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

GSRAY, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rezan Epözdemir, 17.12.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.

GLCVY, Şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş bireysel alacak satışında, satışa çıkarılan 3 portföyün toplam 649,3 milyon TL anaparaya sahip 2 tanesinin ihalesini kazanmıştır. Bu ihalelere toplam 13 varlık yönetim şirketi katılmıştır. Satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci devam etmektedir.

KARSN, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs (70 adet solo, 30 adet körüklü) tedariği ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihaleye Şirket tarafından teklif verilmiştir. İhale katılımcıları tarafından verilen teklifler, iş deneyimi teknik yeterlilik ve maliyet gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak, EBRD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.

KFEIN, Şirket üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen “Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması” konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli 37.750.000 TL olup, 3 yıllık hizmet süresini kapsamaktadır.

 MEGAP, Mega Polietilen’in çıkarılmış sermayesinin 38.000.000 TL’den 49.441.217 TL’ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 20.12.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 49.441.217, fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.

METRO, Şirketin 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %80 oranında olmak üzere 240.000.000 TL (İki Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) artışla 540.000.000 TL’ (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.12.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 3.477.707 TL (Üç Milyon Dört Yüz Yetmiş Yedi Bin Yedi Yüz Yedi Türk Lirası) olup, kalan paylar, 21 – 22 Aralık 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, “Borsa’da Satış” yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. ‘de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

 OTKAR, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs (70 adet solo, 30 adet körüklü) tedariği ve araçların bakımını içeren ihaleye tarafından teklif verilmiştir. Verilen teklifler, iş deneyimi teknik yeterlilik ve maliyet gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarla paylaşılacaktır.

OYLUM, Borsa İstanbul A.Ş.’nin payların pazarlar arası dağılımına ilişkin 14.12.2021 tarihli duyurusunda Şirket paylarının “Alt Pazar”da işlem görmeye devam edeceği bilgisi edinilmiştir. Son dönemde yatırımcılarından Şirketin Ana Pazar için tüm kriterleri sağlamasına karşın neden pazar değişikliği olmadığı yönünde gelen sorulara istinaden Borsa İstanbul A.Ş. ile teması olmuş ancak işbu duyurudaki kriterlerin hesaplamalarına ilişkin henüz Şirkete ulaşan bir yazı olmamıştır. Tarafa bu konu ile ilgili bilgi ulaştığında gerekli incelemeler neticesinde gerekirse Borsa İstanbul A.Ş.’ye müracaat edilecektir.

POLHO, %100 bağlı ortaklığı olan ve Polisan Holding finansallarına neticeleri tam konsolide olan Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Polisan Yapı”) ile ilgili 5 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Pendik, İstanbul’da Polisan Yapı mülkiyetinde olan yaklaşık 173.000 m2 büyüklüğündeki alanda, Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“DOP Yapı”) ve Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“DAP Yapı”) ortak girişimi tarafından yapılacak “Kat Karşılığı” proje için, DAP Yapı’nın, belediye ve kamu kurumları nezdinde, inşaat ruhsatını alabilmek üzere, revize imar planlarının sonuçlanmasını beklemekte olduğunu bildirmişti. Bağlı Ortaklığı olan Polisan Yapı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ilgili arsa için 1/1000’lik imar planları kesinleşmiş olup, İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulama çalışmaları Belediye nezdinde devam etmektedir.

RTALB, Şirket tarafından üretilen Sars CoV-2 Real Time Multiplex PCR kitinin Omicron varyant ayrımını tespit edip edemediğine ilişkin laboratuvar çalışmaları sürmekle birlikte, Omicron varyantı numunelerinin temin edilmesindeki zorluklar sebebiyle , bilgisayar tabanlı yapılan insilico analizler ile elde edilen sonuçlarda, Omicron mutasyonlarının kitinin performansını etkilemeyeceği, bu sebep ile Sars CoV-2 kitimizin Omicron dahil tüm varyantlarında tespitinde sorun teşkil etmeyeceği öngörülmüştür. Omicron varyantı taşıyan hastaların Sars CoV-2 tanısının yanı sıra varyant türünün tespitine yönelik olarak ArGe çalışmaları devam etmektedir.

RYGYO, Şirket ortaklarından Sn.Durmuş Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Durmuş Döven’in RYGYO hisse senedi miktarı 466.412,82 adet olup sermayenin %0,09’u oranındadır. Yatırımcılardan gelen sorular neticesinde Şirket, bu açıklamayı yapma gereği duymuştur.

 RYGYO,Şirket ortaklarından Sn.Egemen Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Egemen Döven’in RYGYO hisse senedi miktarı 38.523.661,49 adet olup sermayenin %7,7’si oranındadır. Yatırımcılardan gelen sorular neticesinde Şirket bu açıklamayı yapma gereği duymuştur

 RYSAS, Şirket ortaklarından Sn.Durmuş Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Durmuş Döven’in RYSAS hisse senedi miktarı 45.011.319,93 adet olup sermayenin %18’i oranındadır. Yatırımcılarımızdan gelen sorular neticesinde Şirket bu açıklamayı yapma gereği duymuştur.

RYSAS,Şirket ortaklarından Sn.Egemen Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Egemen Döven’in RYSAS hisse senedi miktarı 13.062.285,62 adet olup sermayenin %5,22’si oranındadır. Yatırımcılardan gelen sorular neticesinde Şirket bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

SAFKR, Şirket, raylı sistem klimaları temini için 1.734.500-Euro’luk sözleşme imzalamak üzere davet almıştır. Sözleşme 10 gün içinde imzalanacaktır. İmzalandığında bilgilendirme yapılacaktır.

SEKFK, Şirketin 1 adet hissesini alarak Şirketin ortağı olan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/358 E. sayılı dosyasıyla ilgili açılan davanın 16.12.2021 tarihli duruşmasında;Bilirkişilerin raporu ibrazı için ihtarına,Bilirkişi raporu ibraz edildiğinde raporun taraflara tebliğine, rapora karşı varsa itirazların tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi için şerh yazılmasına,Davacı vekilinin mazeretinin kabulüne, duruşma gün ve saatinin tarafına tebliğine,Bu nedenlerle duruşmanın 21/04/2022 günü, saat 14:31’e bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

TACTR, Şirketin 15.12.2021 tarihinde şirket kuruluşuna ilişkin açıklama yapmıştı. ilgili şirket kuruluşunda sermaye tutarı sehven 500.000.00 TL olarak yazılmıştır. Doğru sermaye Tutarı:200.000.00 TL olacaktır.(OTTO Entertainment Yatırım Anonim Şirketi)

TACTR, Şirketin 15.12.2021 tarihinde şirket kuruluşuna ilişkin açıklama yapmıştı. ilgili şirket kuruluşunda sermaye tutarı sehven 500.000.00 TL olarak yazılmıştır. Doğru sermaye Tutarı:200.000.00 TL olacaktır.(OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi)

TLMAN,Davacı: Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., Davalı: Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü, Dava Açılma Tarihi: 17/12/2021 DAVA KONUSU: 7256 Saylı Kanunun 35.maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32.maddesi 6.fıkrasına eklenen hükümlerindeki vergi indirimlerinden faydalanma hakkında dava açılmıştır.

TTKOM, 17 Aralık 2021 tarihinde, Türkiye Varlık Fonu ve şirketin ana hissedarı LYY Telekomünikasyon A.Ş. (LYY) hissedarlarından, Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere, LYY’nin sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. hissesinin Türkiye Varlık Fonu’na satışına ilişkin görüşmeler, taraflar arasında başlamıştır. Şirket bahse konu görüşmelerde taraf olmamakla birlikte, önümüzdeki dönemde, konu ile ilgili gelişmeleri takip edecektir

ULUUN, Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.12.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında firmanın uhdesinde kalan miktar 01.02.2022-28.02.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir . USAK, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 17.12.2021 tarih ve 2021/17 sayılı toplantısında, şirketin Kayıtlı Sermaye tavanının 300.000.000.- (Üçyüz milyon) TL’ den 1.0000.000.000.-(Bir milyar ) TL’ye çıkartılması için gerekli yasal başvuruların yapılmasına, Esas sözleşmenin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesi için SPK ve Bakanlık nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YEOTK, 07.12.2021 tarihli KAP paylaşımında; Şirketin Yönetim Kurulu’nuın gerçekleştirdiği toplantıda, Avrupa’da ve diğer yurt dışı coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarında daha aktif şekilde yer almak için Hollanda’da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Söz konusu şirket %100 bağlı ortaklığı olarak olarak YEO Technology B.V. ünvanıyla 50.000 EURO sermaye ile 17.12.2021 tarihinde Holanda’da kurulmuştur.

VBTYZ, 29.11.2021 Tarihli açıklaması ile şirketin Sosyal Güvenlik Kururmundan 27.958.000,00 TL TL bedel ile “IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini ” ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalanmış ve sözleşme konusu işe başlanmıştır. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır.

ZRGYO, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesine istinaden 2021 yılında Ziraat GYO’nun T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden kiralama işlemlerinden elde etmiş olduğu gelirlerin, Şirketin kamuya açıklamış olduğu son yıllık finansal tablolardaki hasılatına olan oranı % 10’u aşmış olup, 2022 hesap döneminde de söz konusu oranın %10’u aşacağı öngörülmektedir. Mevcut kira sözleşmeleri dâhil olmak üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin taraf olduğu tüm gayrimenkul kiralama işlemleri sözleşme hükümleri, yürürlükteki mevzuat, ekspertiz kira değerleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu kapsamda Şirket, gayrimenkul portföyünde yer alan varlıklar için Gayrimenkul Değerleme Raporları hazırlatmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kiralama işlemleri bu raporlarda belirtilen sınırlar gözetilerek yapılmaktadır. Yatırım ve büyüme stratejileri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde mülkiyeti ana ortağı olan Ziraat Bankası’na ait arsa nitelikli bir taşınmaz Şirketçe proje geliştirmek üzere satın alınmıştır. Aynı şekilde Ziraat Bankası’nın sahibi olduğu arsa nitelikli bir taşınmazın daha alınması planlanmakta olup, bu alışla birlikte 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden gayrimenkul alış işlemleri tutarının Şirketin kamuya açıklanan 2020 yılsonu finansal tablolarında yer alan satışların maliyetinin %10’unu aşması öngörülmektedir. İşlem koşulları Gayrimenkul Değerleme Raporları’nda yer alan maliyet hesapları ve satış rakamları dikkate alınarak belirlendiği Şirket tarafından belirtilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu